ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ।

Total Views: 303 ,
Real Estate