ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ।

Total Views: 118 ,
Real Estate