ਮਿਲੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘G’ … ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਂਟੀਆਕਸਿਡੈਂਟ

 Bare-foot

ਨਵ ਕੌਰ ਭੱਟੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ G ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਨੂੰ ” ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ .
ਇਹ ਖਾਣੇ,ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਧੁੱਪ, ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਈ ਹੁੰਦੇ , ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ.

ਤੇ ਫੇਰ , ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ “ਨਵੇਂ” ਵਿਟਾਮਿਨ G ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵਿਟਾਮਿਨ G ਵਿਚ “G” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ”(Grounding), ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ-ਇਹ “ਅਰਥਿਨਗ”(Earthing) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ? (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਖੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ).
ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣੋ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਮੜੀ-ਤੋਂ-ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪਰ … ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਂਦੇ ਹਨ .
ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੇ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਅਰਥਿਨਗ “earthing” ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਆਉ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ (human ਬਾਇਓਲੋਜੀ)ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ.
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਿਜਲਈ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ,
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੰਗਾਂ (impulses) ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸ੍ਟਰ੍ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਨ.

ਹੁਣ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟੀਆਕਸਾਈਡੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨੇਗਟਿਵ ਆਇਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇਗਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੰਤੁਲਤ ਪਰਫ਼ੇਕ੍ਟ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ.

(earthing)ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱ ਕਹੀਏ ਤਾਂ : ਹਰੇਕ (ਹਰ ਕੋਈ!)

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੁੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਚਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਟਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ shoe sole ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਨਾਲ ਬਿਤਾਂਦੇ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ’ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਮੜੀ-ਉੱਪਰ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ.

ਹੁਣ ਆਓ, ਥੋੜਾ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਇਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਟਾਮਿਨ G , ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਫ਼ੇਕ੍ਟ ਐਂਟੀਆਕਸਾਈਡ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ– 

ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸਾਈਡੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ.
ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ-ਐਂਟੀਆਕਸਾਈਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ, anti-aging ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ.
ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-aging ਕ੍ਰੀਮ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!

Earthing (ਇਰਥਿਨਗ) ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਨੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਇਨਸੌਮਨੀਆ) ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸਾਈਡ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. Enter earthing. 
ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਣ ਦੁਆਰਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ (ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਵਰਤ ਕੇ, ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ( ਤੁਹਾਡਾ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ  circadian rhythm ਤਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਉਸੇ ਅਧਿਅਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
Earthing ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

USA ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਰਿ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ. Alternative And Complementary Medicine ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗਰਾਉਂਡਿੰਗ / ਭੂਮੀਕਰਨ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਸ ਅਤੇ ਕਲਪਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੀ ਕਿੰਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਸਤਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 20-40 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਘਾਹ, ਗੰਦਗੀ, ਚਿੱਕੜ, ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ. ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਹ ਦਿਓ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤੈਰਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਦੇ , ਦਫਤਰੀ ਕੁਰਸੀ, ਤੇ ਕਾਰ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਗਰੋਊਂਡਿੰਗ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਭਦ ਹੈ!

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਣ, ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਾਭ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਇਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ (ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
ਆਪਣੇ “ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੀ” ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ!

Source:-ਡਾ. ਅਲੈਕਸ

Total Views: 458 ,
Real Estate