AC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ? ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

AC ਨੂੰ 26+ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
EB ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:-*
AC ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ :-
ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ AC ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20-22 ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ AC ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
* ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ? ਸਰੀਰ 23 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛਿੱਕ, ਕੰਬਣੀ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 19-20-21 ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਖਾਰਸ਼, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੀ.ਪੀ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਏਸੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
AC ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
AC ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ+ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
ਪਹਿਲਾਂ AC ਤੋਂ 20-21 ਤਾਪਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਪਤਲੀ ਰਜਾਈ ਲਪੇਟਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
AC ਨੂੰ 26+ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ, 28+ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ?
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ AC ਨੂੰ 26+ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 5 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ AC ਨੂੰ 26 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਚਲਾਓ।
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

Total Views: 385 ,
Real Estate