ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਤ , ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ : ਚੱਕ ਲੋ ਧਰ ਲੋ ਪਾਰਟੀ

233

ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਤ , ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ | Dilbag Sibia | ਚੱਕ ਲੋ ਧਰ ਲੋ ਪਾਰਟੀ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚੱਕ ਲੋ -ਧਰ ਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ । ਦਿਲਬਾਗ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ

Real Estate