ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ-Jai Singh Madahar। ਜੇ ਆਪ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ

176

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਰ ਪਾਸਿਓ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ।

Real Estate