ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ

1975

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ , ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰੋਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ।
ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ (Exhaust Fan) ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਟੇਬਲ ਫੈਨ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ Exhaust Fan ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਖੰਘ-ਜੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ।

Real Estate