ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਾਣ । Moran Sarkar | Shere Punjab | Ranjit Singh |

289
Real Estate