ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ

166

result 2

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 1200 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ । ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਸਨ ।

Real Estate