ਪ੍ਰਸੰਗ : 18 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਿਆ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ । ਕਵੀਸ਼ਰੀ ।। Hari Singh Nalwa ।।

176
Real Estate