ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ? Gurbakhsish Singh |

28

ਸਹੁਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ ਦੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਜੇ ।
ਪਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ

Real Estate