ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ

369

ਦੇਸ ਰਾਜ ਲਚਕਾਣੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਨ । ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਹਾਜਿ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ।
ਲਚਕਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ ਸਾਰੰਗੀ ‘ਤੇ ਗਜ਼ ਫੇਰਦਾ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਅਰਮਾਨ ਲਚਕਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ । ਬਾਕੀ ਤੁਸੀ ਆਪ ਸੁਣ ਲਵੋ

Real Estate