ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ    /    ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ

1350

 

ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ

 2249 ਫੇਜ਼-10, ਮੁਹਾਲੀ (ਪੰਜਾਬ)

   98767-68960

 

ਘਰ ਦੀ ਬੈੱਲ ਵੱਜੀ

ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕ ਪਈ

ਮੁੜ ਲੀਹ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ

ਢੇਡ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਿਆ ਸਾਂ

ਬੈਲ ਸੁਨਣ ਲਈ।

 

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਪਰ ਆਇਆ।

ਬਿਲ ਲੈਣ

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕਠਾ

ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ

ਨੇੜੇ ਹੋ ਹੋ ਮਿਲਦਾ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ

ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਾਂ

‘ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ’ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਪਰੇ ਪਰੇ ਖੜੇ

ਮਾਸਕਾਂ ਵਿਚੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ।

 

ਮਾਸਕ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ

ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ

ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ

ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ

ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ?

ਅੰਕਲ ਚੋਂਕਿਆ!

ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ!!

 

ਅੰਕਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ

ਵੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ

ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਆ

ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ

ਸਸਤੇ ਲੈ ਕੇ

ਪੰਚੀ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ

ਪਰ ਹਾਂ…

ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਦਸਤਾਨੇ

ਛਿੜਕਦਾ ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ

ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਫੇਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣ।

 

ਅੰਕਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਸਿਆ

ਪੁੱਤਰਾ!

ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ

ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਹੈ ਲੈਣਾ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲਾਹਾ

ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ

ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਉਲੱਰ ਪਈ ਹੈ ਪੂੰਜੀ

ਐਧਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ

ਮਾਸਕਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰਾਂ, ਕਿੱਟਾਂ ਉਤੇ

ਪਰ

ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਈ

ਪੂੰਜੀ-ਪਾਂਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ।

ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ

ਅੰਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ।

 

ਅੱਛਿਆ ਅੰਕਲ!

ਕਹਿਕੇ

ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹ

ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦਾ ਪੌੜੀਆਂ

ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲ ਲੈਣ।

——

 

 

Real Estate