ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ

277

BREAKINGਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Real Estate