ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ

964

ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਬੇ ਦੀ ਮੱਝ 7 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ , ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ , ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ

Real Estate