ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਾਲੀ ਚਾਹ (ਬਲੈਕ-ਟੀ)

4115

ਚਾਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਟੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਲੈਕ ਟੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ 3 ਕੱਪ ਬਲੈਕ ਟੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੈਕ ਟੀ ਦੇ ਨੇਮੀ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਵੇਰਿਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਟੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

Real Estate