ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ

3249

,
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ , ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਪ ਅਨਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਐਪ ਫਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈਮੇਲ ਭਰਕੇ (Sign In) ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ।

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mehramedia.punjabinewsonline2020

Real Estate