ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਨ’ ਫ਼ੋਨ , ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ………..

5163
ਗੀਤ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ
ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਨ’ ਫ਼ੋਨ , ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਤੇ,
ਪੱਟ ਲੀ ਜਵਾਨੀ ‘ਬੁਰੀ ਧਾਰ’ ,
ਗੱਭਰੂਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ,
ਸਮਝ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ।
ਗੱਭਰੂਓ……..।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ,
ਹੁਣ ਵਿਹਲੜ ਹੋਣ ਤਿਆਰ,
ਗੱਭਰੂਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ,
ਸਮਝ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ।
ਗੱਭਰੂਓ………..।
ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ,
ਪੱਲੇ ਪਾ ‘ਤੀ ਨਿਰੀ ਗੈਂਗਵਾਰ,
ਗੱਭਰੂਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ,
ਸਮਝ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ।
ਗੱਭਰੂਓ……..।
ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ,
ਕਰ ਗਈ ਚਟਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ,
ਗੱਭਰੂਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ,
ਸਮਝ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ।
ਗੱਭਰੂਓ………..।
ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ ਪਾਰਲਰਾਂ ਚ,
ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਸਾਰ,
ਗੱਭਰੂਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ,
ਸਮਝ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ।
ਗੱਭਰੂਓ……….।
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਜੰਮਦੀ ਸੀ ਨਲੂਏ ਜਿਹੇ,
ਹੁਣ ਜੰਮਦੀ ਨਿਰੇ ‘ਗ਼ਦਾਰ’ ,
ਗੱਭਰੂਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ,
ਸਮਝ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ।
ਗੱਭਰੂਓ………।
ਭਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਵੇ ਤੁਸੀਂ,
ਕਦ ਬਨਣੈ ਸਰਾਭੇ ਸਰਦਾਰ,
ਗੱਭਰੂਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ,
ਸਮਝ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ।
ਗੱਭਰੂਓ…………..।
ਮੁਕਤਸਰੀ ਸੁਣੀਂ ਵੇ ” ਘੁਮਾਣਾਂ ” ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਹਾਂ,
ਸੱਜਰਾ ‘ਚਾਣਕਿਆ ਵਾਰ’ ,
ਗੱਭਰੂਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ,
ਸਮਝ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰ।
ਗੱਭਰੂਓ…………….।
Real Estate