ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸੀ -ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

1959

ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ , ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਰੂਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ।

Real Estate