ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ।

3869

ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ।

Real Estate