ਕੀ ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ?

1327

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੀਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਟੌਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਲੀਚੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੀਚੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੀਚੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

Real Estate