ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਨੀ ਚੁਬਾਰਾ ਉਹ ਘਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ

2174

ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਚੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀ ਸੀ ਆਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਗਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਫਰਨ ਫਰਨ ਹਵਾਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ । ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 5-7 ਚੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਉਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ‘ ਉਹ ਘਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਨੀ ਚੁਬਾਰਾ’। ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜਦੋ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ, ‘ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਮੈ ਚੁਬਾਰਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਗੀ ਵੇ , ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈ ਵੈਰੀਆ ਖਿੱਚ ਲੈ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਕੇ ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਚੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ,‘ ਤਾਹੀਉੋ ਮੋੜ ਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਆਉੋਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਰਵੇ੍ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ‘ ਇਕ ਮੈ ਬੋਲਾਂ, ਇਕ ਤੂਂੰ ਬੋਲੇਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਐਵੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ, ਵੇਖ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ, ਜੋੜੀ ਜਦੋ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਆਉੋਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਬਲਸਟੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ ਢਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਚੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਖੁਰਦ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ: ਜਨੇਰੀਆਂ
98143 06545

Real Estate