ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 26000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ

865

1 KEWAL SINGH DHILLON INC 88791 0 88791 28.25
2 PARMINDER SINGH DHINDSA SAD 72032 0 72032 22.92
3 BHAGWANT MANN AAAP 116886 0 116886 37.19
4 SIMRANJIT SINGH MANN SAD(M) 15600 0 15600 4.96
Real Estate