ਸਿਹਤ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਲਾਭਵੰਤ 10 ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ

5859

ਨਵ ਕੌਰ ਭੱਟੀ

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.
ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

  1. ਦਾਲਚੀਨੀ / Cinnamon–ਦਾਲਚੀਨੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਐਂਟੀ ਡਾਇਬਿਟਕ ਏਜੇਂਟ ਹੈ –ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ. ਦਾਲਚੀਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਓਕਸਡੈਂਟ ਏਜੇਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚਲੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਇਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
   ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟਣੇ ਵਿਚ ਮਦਦ .
   ਦਾਲਚੀਨੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਰਬਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ.
   ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਧੂਮੇਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ 10-29% ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੰਬਰ ਹੈ.
   ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ 0.5-2 ਚਮਚੇ, ਜਾ 1-6 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
  2. ਸੇਜ਼/ Sage– ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ —ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ​​ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.
   ਮੌਜੂਦਾ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ.
   ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਐਸੀਟਿਲਕੋਲੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ. ਸੇਜ ਐਸੀਟਿਲਕੋਲੀਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
   ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 4-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ
   ਦੂਜੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ , ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹਨ , ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
  3. ਪੇਪਰਮਿੰਟ/Peppermint– ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ —ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰਮਿਟ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ Irritable bowel ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ (IBS ) ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਨੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ.
   ਇਹ ਕੋਲੋਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਅਲ ਦੀ ਮੂਵਮੇੰਟ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੇਟ ਵਿਚਲੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.
   ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ ਵਿਚ ਪੇਪਰਮੀਿੰਟ nausea ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
   ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ , ਪੇਪਰਮੀਨਟ ਅਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ ਦ੍ਵਾਰਾ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ
  4. ਹਲਦੀ/Turmeric–ਹਲਦੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਕੂਮਿਨ ਏਜੇਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੂਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ–ਹਲਦੀ ਇਕ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
   ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਉਂਡਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਕਿਤਸਕ (ਗੁਣਵੱਤਾ) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਰਕੁੰਨ ਹਨ.
   Curcumin ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਟੇਟਿਵ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਆਕਸਾਇਡੈਂਟ ਐਨਜ਼ਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.
   ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਟੇਟਿਵ ਨੁਕਸਾਨ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
   ਕੌਰਕੁਿਊਨ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਐਂਟੀ ਇੰਫਲਾਮੈਂਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਵਾਯੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ .
   ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
  5. ਤੁਲਸੀ/ Holy Basil –ਨਿਯਮਤ ਬੇਸਿਲ ਜਾਂ ਥਾਈ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਸ਼ਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.–ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਯੀਸਟ ਅਤੇ ਮੋਲਡਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ.
   ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਨਗ ਕਰਦੇ ਹੈ.
   ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
   ਪਰ, ਇਹ ਅਧਿਐਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
  6.  ਕਾਇਏਨ ਪੇਪਰ/Cayenne Pepper– ਕਾਇਏਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਾਈਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ
   ਕਾਇਯੈਨ ਮਿਰਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਰਚੀ ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
   ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ capsaicin ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਏਜੇਂਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
   ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਰ ਘਟਾਓ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
   ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਿਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
   ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ.
   ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸੈਕਿਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
  7. ਅਦਰਕ/Ginger ਅਦਰਕ ਮਤਲੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ
   ਅਦਰਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਾਲਾ ਹੈ.
   ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਮਤਲੀ ਦੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਣ
   ਵਾਲੀ ਮਤਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
   ਅਦਰਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਐਂਟੀ ਇੰਫਲਾਮਟੋਰੀ ਏਜੇਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਘਟਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
   ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੰਜਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪੀਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲੋਨ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਣ ਵਿਚ ਐਸੇਪੀਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
   ਦੂਜੇ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮਸਤਕੀ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਓਸਟੋਔਰਥਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਨੇ ਵਿਚ ਐਸਪੀਰੀਨ ਜਾਂ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  8. ਮੇਥੀ/Fenugreek– ਮੇਥੀ ਲਹੂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ’ ਤੇ ਲਿਬੀਡੋ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਸੋਸਟੋਰਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਮੇਥੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਾਇਡਰੋਕਸਾਈਸਲੀਓਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
   ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
  9. ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ/Rosemary– ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਨੋਸ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
   ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਰੋਸਮਾਰੀਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
   ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਐਲਰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਕੰਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
   29 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸਮੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ 50 ਅਤੇ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੇਮ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ.
   ਨੇਜ਼ਲ ਬਲਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਵਿਚ ਕੰਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਗਈ.
  10. ਲਸਣ/Garlic– ਲਸਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਸਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ. ਲਸਣ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਕੰਪਉਂਡ ਅਲਾਈਸਿਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਸਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .ਲਸਣ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਕੋਲ੍ਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
   ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲਸਣ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
   ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਇਫ਼ੇਕਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
   ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10-15% ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ.ਹਿਊਮਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਸਣ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭੀ ਹੈ.
Real Estate