ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ- ਬੁੱਧ ਰਾਮ

Real Estate